Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace elektryczne niskiego napięcia w budynkach mieszkaniowych, biurowych, przemysłowych, użyteczności publicznej itd. w tym:

instalacje oświetlenia podstawowego;TRYDAN Wykonawstwo

instalacjie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego);

instalacje gniazd wtyczkowych;

instalacje zasilania 3 fazowego;

instalacje systemów zasilania rezerwowego w tym agregaty i UPSy;

instalacje oddymiania i przewietrzania pomieszczeń;

prefabrykacje rozdzielnic niskiego napięcia;

Zajmujemy się wykonawstwem instalacji niskoprądowych w tym:

instalacje sieci LAN;

instalacje telefoniczne;

instalacje alarmowe i monitorowania

instalacje przyzywowe;

instalacje przeciwpożarowe;

instalacje BMS;

instalacje typu "budynek inteligetny"

Dodatkowo świadczymy usługi z zakresy utrzymania,  modernizacji i naprawy pogwarancyjnie i poawaryjnie. wyżej wymienionych instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych