projekty 1

Wykonujemy kompleksowe projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach:

  • mieszkalnych;
  • biurowych;
  • użyteczności publicznej;
  • przemysłowych.

Projektujemy również instalacje i sieci zewnętrzne oraz obiekty liniowe takie jak:

  • wewnętrzne linie zasilające (WLZ);
  • przyłącza (kablowe i napowietrzne) nN i SN;
  • linie kablowe nN i SN;
  • linie napowietrzne nN i SN;
  • stacje transformatorowe;

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych