Wykonujemy pomiary elektryczne:

  • impedancji pętli zwarcia (zerowania);
  • rezystancji izolacji przewodów i kabli;
  • wyłączników różnicowoprądowych (RCD);
  • rezystancji uziemień;
  • rezystywności gruntu;
  • natężenia i równomierności natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
  • pomiary jakości energii elektrycznej nowoczesnym analizatorem parametrów sieci elektroenergetycznej zgodnie z normą PN-EN 50160:2010 i rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
  • specjalistyczne pomiary prądów i napięć oscyloskopami cyfrowymi;
  • specjalistyczne pomiary fotometryczne źródeł światła i lamp wewnętrznych i zewnętrznych w tym temperatura barwowa CCT, współczynnik oddawania barw CRI i Ra, luminancja, widmowy rozkład promieniowa świetlnego itp. 
  • stumienia świetlnego pojedynczych diod LED za pomocą miniaturowej kuli całkującej. 

Zdjęcia z pomiarów i analizy prądów w przewodzie PE zakładu produkcyjnego

Pomiar prądów upływowych

protokol

wykres

Oscylogram prądów

Oscylogram prądów

Oscylogram prądów

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych