ATH Norma

Wykonujemy kosztorysy:

  • inwestorskie;
  • przedmiary ofertowe
  • nakładcze (ślepe) do celów przetargowych.
  • ofertowe;
  • powykonawcze; 
  • na roboty dodatkowe;

 

 

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych