Projekt usunięcia kolizji słupów oświetleniowych w związku z przebudową parku w miejscowości Jabłowo

Projekt dotyczył usunięcia słupów oświetleniowych wraz z oprawami i fragmentem linii napowietrznej AsXSn 2x16mm2

Numer katalogowy 2014-23

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych