Budowa oświetlenia drogowego LED na ul. Koziej, Spichrzowej i Szewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej, stąd do zamocowania opraw wybrano stylizowane słupy zgodne kształtem i kolorem do słupów istniejących w okolicy (rynek miasta) w celu zachowania tradycyjnego wyglądu instalacji oświetleniowej.

Zakres projektu:

  • instalacja oświetlenia drogowego
  • instalacja sterowniczej szafki oświetleniowej
  • Kosztorys inwestorski
  • przedmiar robót
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Numer katalogowy 2014-16

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych