Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV na linię kablową na terenie arboretum w Wirtach

Zakres projektu:

  • przebudowa i demontaż istniejącej linii napowietrznej AsXSn 4x35mm2
  • budowa linii kablowej YAKXS 4x70mm2
  • kosztorys inwestorski
  • przedmiar robót
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Numer katalogowy 2014-14

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych