Instalacja oświetlenia drogowego i oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim.

Wszystkie oprawy LED, zasilane linią kablową YAKXS 4x25 mm2

Zakres projektu:

  • instalacja oświetlenia drogowego
  • instalacja oświetlenia przejść dla pieszych
  • instalacja sterowniczej szafki oświetleniowej
  • Kosztorys inwestorski
  • przedmiar robót
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Numer katalogowy 2015-01

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych